تحلیل و بررسی پوشاک

تحلیل و بررسی پوشاک

تحلیل و بررسی پوشاک دارای 95صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 95
حجم 68 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


فصل اول   
کلیات   
مقدمه 
بیان مسئله   
تحدید موضوع  
ضرورت و اهمیت تحقیق   
سوال تحقیق   
هدف تحقیق   
فرضیه های تحقیق   
پیشینه تحقیق  
روش تحقیق 
تحلیل محتوی 
فصل دوم   
مفاهیم و اصطلاحات تحقیق   
مروری بر تعریف نقد و انتقاد در لغت نامه ها و دایره المعارف  
فصل سوم   
مبانی نظری  
رابطه نقد و انتقاد با سیاست جامعه چیست ؟  
نقد و انتقاد بر مبنای روابط اجتماعی در ادبیات فارسی   
حوزه رواشناسی گفتمان 
حوزه جامعه شناسی   
تبیین ارزشی مرتن  برای گفتمان  نقد و انتقاد گروههای سیاسی ، اجتماعی در یک نظام اجتماعی  
دیدگاه ساخت اجتماعی در مورد گفتمان نقد و انتقاد سیاسی اجتماعی   
دیدگاه کارکرد اجتماعی در مورد گفتمان نقدوانتقاد سیاسی، اجتماعی  
دیدگاه نظم اجتماعی در مورد گفتمان نقد و انتقاد سیاسی ،اجتماعی  
دیدگاه تضاد یا انتقاد اجتماعی درمورد گفتمان نقدو انتقاد سیاسی و اجتماعی   
فصل چهارم   
گفتمان انتقاد سازنده درون گروهی چیست   
یک منتقد سازنده در گروه چیست؟   
شرایط انتقاد سازنده درون گروهی براساس نظریه هندوی و ایزینگر:   
 استقبال از انتقاد  
به طور استراتژیک انتقاد شود
 انتقاد بهبود گرا باشد. 
خود باوری مخاطب حفظ شود. 
 برای گفتمان انتقادی از کلمات صحیح استفاده شود.  
 انتقاد خود را ارزیابی کنیم:  
 مخاطب خود در فرایند انتقاد شرکت دهیم
 بدون هیچ ((اما)) شایستگیها را متذکر شویم
 آنچه انتقاد می کنیم شفاف و واضح باشد.   
 وقت شناس باشیم:   
انتقاد درون گروهی باسوالات سقراطی انجام شود.  
 وقتی کلمات کار ساز نیستند اقدام کنید 
در انتقادات خود انگیزه ای قرار دهیم
از دنیای مخاطبان خود استفاده کنید؟   
 معیارهای خود را برای انتقاد بشناسید 
 قبل از انتقاد به خودتان گوش دهید
هنگام انتقادخونسرد،آرام و متمرکز باشیم:
نتیجه گیری
فصل پنجم   
نقد رقابت آور در گفتمان سیاسی اجتماعی   
نقد رقابت آور در گفتمان سیاسی اجتماعی   
الف_نخبگان  
ب_ احزاب سیاسی   
احزاب مانند بنگاه اقتصادی 
د_ دموکراسی   
ه_ اصل رقابت چیست؟   
و_ حکومتهای دموکراتیک  
قدرت _ اقتدار_ مشروعیت_   
انواع قدرت سیاسی   
نتیجه گیری فصل پنجم  
فصل ششم   
بررسی جایگاه نقد و انتقاد در بین گروههای سیاسی اجتماعی ایران  
جامعه آماری   
گفتمان نقد و انتقاد بین گروههای سیاسی اجتماعی فعال در حال حاضر ایران   
چگونگی شکل گیری این دو جریان فکری اصولگرایان و اصلاح طلبان   
-نحوه تحلیل محتوای روزنامه مورد نظر  
شاخص سازی   
تعریف عملیاتی شاخصهای مورد نظر   
۱- فرافکنی مشکلات
۲- انتقاد تخریبی از رقیب
۳- گذشته نگری
۴-مورثی بودن حکومت
 سوء استفاده از مذهب 
 انگ زنی Labeling Theory
 کنترل نخبگان غیر حاکم یا کنترل اجتماعی (Socil control)   
 سرکوب عقاید (مانع تراشی بر سر اصل رقابت)
ارجعیت حقوق نظم موجود بر حقوق شهروندی
تصویت قوانین کنترل کننده
 کانالهای نظارتی هرمی
 عدم پذیرش انتقاد درون گروهی
برخورد آمرانه با رقیب
 غیر قانونی خواندن خواسته های نخبگان حاکم
عدم اعتماد به نخبگان حاکم
 مشروعیت سازی عملکرد خود
 پذیرش روابط اجتماعی قراردادی
 شکستن اقتدار نخبگان حاکم
 پذیرش اصل رقابت
 فعالیت در چارچوب قانون
 تلاش برای کسب قدرت: یکی از شاخصه های مشترک  
پذیرش تکثرگرایی قدرت: از شاخصه های دیگر   
 آینده نگری: یکی از شاخصه های اختصاصی  
 توجه به خیر مشترک
تحمل گفتمان اتنتقادی مخالفین
 ارایه برنامه مشخص
 تخصصی بودن تصمیمات
 پذیرش انتقاد درون گروهی
 تحلیل محتوی داده های جدولی   
تحلیل داده های تیتر انتخاباتی روزنامه های جمهوری اسلامی، کیهان و یاس نو در عرض یک ماه قبل از رأی گیری مجلس هفتم 
 مقایسه زمانی تیتر انتخاباتی روزنامه های مورد نظر   
فصل هفتم   
بحث و نتیجه گیری   
نتیجه گیری   
پیشنهادات   
فهرست منابع 

قسمتی از متن :


کلیــات
بیان موضوع: 

مردم شناسی فرهنگی، زمینه های پژوهشی گسترده ای برای شناختن و شناساندن فرهنگ ایران زمین دارد. پژوهش دربارة فرهنگ پوشاک و دگرگونی های آن در طول زمان خود گسترة عظیمی از مردم‌شناختی را دربردارد که منجر به آگاهی بر مجموعه ای از دانستنی ها و نگرش های قومی، ملی، دینی و مذهبی می گردد. 
آشکارترین نشانة فرهنگی و شاخص ترین مظهر و سمبل ملی ـ قومی، «پوشاک» است. پوشاک یکی از نیازهای اساسی مادی انسان است که برای تطبیق با محیط طبیعی و اجتماعی که از آغاز پیدایش بشر تاکنون بر اساس شرایط مختلف اقلیمی و اجتماعی و اقتصادی به وجود آمده دچار تغییر و تحول شده است و کارکردهای مختلف و عناصر فرهنگی مرتبط با آن در قالب فرهنگ مادی بررسی و مطالعه می شود. 
پوشاک هر ملت و قوم، به عنوان پدیده فرهنگی حاصل از تمدن، در اصل مشخص کنندة شخصیت و هویت فرهنگی آن قوم و ملت و نشانه ای از پای بندی و اعتقاد آنان به آداب و رسوم و دیگر شاخص های فرهنگی و هم چنین، نشانگر علاقه به تمایز فرهنگی، استقلال سیاسی و اقتصادی است… 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی پوشاک از download

خرید فایل word تحلیل و بررسی پوشاک از download

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی پوشاک از download

دانلود پروژه تحلیل و بررسی پوشاک از download

خرید پروژه تحلیل و بررسی پوشاک از download

دانلود فایل تحلیل و بررسی پوشاک از download

دریافت نمونه سوال تحلیل و بررسی پوشاک از download

دانلود پروژه تحلیل و بررسی پوشاک از download

خرید پروژه تحلیل و بررسی پوشاک از download

دانلود مقاله تحلیل و بررسی پوشاک از download

دریافت مقاله تحلیل و بررسی پوشاک از download

خرید فایل تحلیل و بررسی پوشاک از download

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی پوشاک از download

خرید مقاله تحلیل و بررسی پوشاک از download

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی پوشاک از download

دانلود مقاله تحلیل و بررسی پوشاک از www

خرید پروژه تحلیل و بررسی پوشاک از www

دانلود فایل تحلیل و بررسی پوشاک از www

دریافت فایل word تحلیل و بررسی پوشاک از www

خرید نمونه سوال تحلیل و بررسی پوشاک از www

دانلود فایل تحلیل و بررسی پوشاک از www

دریافت فایل word تحلیل و بررسی پوشاک از www

دانلود فایل word تحلیل و بررسی پوشاک از www

خرید فایل تحلیل و بررسی پوشاک از www

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی پوشاک از www

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی پوشاک از www

دانلود پروژه تحلیل و بررسی پوشاک از www

خرید کارآموزی تحلیل و بررسی پوشاک از www

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی پوشاک از www

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی پوشاک از www

دانلود مقاله تحلیل و بررسی پوشاک از pdf

دریافت پروژه تحلیل و بررسی پوشاک از pdf

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی پوشاک از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی پوشاک از pdf

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی پوشاک از pdf

دریافت کارآموزی تحلیل و بررسی پوشاک از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی پوشاک از pdf

خرید تحقیق تحلیل و بررسی پوشاک از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی پوشاک از pdf

دریافت تحقیق تحلیل و بررسی پوشاک از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی پوشاک از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی پوشاک از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی پوشاک از pdf

دانلود نمونه سوال تحلیل و بررسی پوشاک از pdf

دانلود فایل تحلیل و بررسی پوشاک از pdf

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی پوشاک از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی پوشاک از word

دانلود فایل تحلیل و بررسی پوشاک از word

خرید نمونه سوال تحلیل و بررسی پوشاک از word

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی پوشاک از word

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی پوشاک از word

خرید فایل word تحلیل و بررسی پوشاک از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی پوشاک از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی پوشاک از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی پوشاک از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی پوشاک از word

دانلود فایل تحلیل و بررسی پوشاک از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی پوشاک از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی پوشاک از word

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی پوشاک از word

دریافت تحقیق تحلیل و بررسی پوشاک از free

دانلود مقاله تحلیل و بررسی پوشاک از free

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی پوشاک از free

خرید تحقیق تحلیل و بررسی پوشاک از free

دانلود پروژه تحلیل و بررسی پوشاک از free

دریافت کارآموزی تحلیل و بررسی پوشاک از free

دانلود فایل word تحلیل و بررسی پوشاک از free

دریافت مقاله تحلیل و بررسی پوشاک از free

دانلود فایل تحلیل و بررسی پوشاک از free

دانلود فایل تحلیل و بررسی پوشاک از free

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی پوشاک از free

خرید کارآموزی تحلیل و بررسی پوشاک از free

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی پوشاک از free

دریافت فایل word تحلیل و بررسی پوشاک از free

خرید تحقیق تحلیل و بررسی پوشاک از free


مطالب تصادفی